Starters

Als starter gelden er voor u specifieke aflossingsregels sinds 1 januari 2013.

 

Om in aanmerking te komen voor de maximale 30-jaars hypotheekrenteaftrek betekent dit dat u de volledige hypotheek annuitair of lineair dient af te lossen gedurende de looptijd.

 

Bij een annuitaire hypotheek is er sprake van een gelijkblijvende bruto-maandlast (rente en aflossing);
Bijvoorbeeld bij een NHG hypotheek van 300.000 euro en een rente van 4,3% bedraagt uw maandelijkse bruto-annuiteit (rente en aflossing) 1.485 euro.

 

  

Bij een lineaire hypotheek is er sprake van een gelijkblijvende aflossing; Bijvoorbeeld bij een hypotheek van 300.000 euro bedraagt uw jaarlijkse aflossing 10.000 euro bij een looptijd van 30 jaar, naast een jaarlijks dalende rentelast (bijvoorbeeld bij een rente van 4,3% bedraagt de rente gedurende het eerste jaar 12.703 euro en in het 10e jaar 8.833 euro).

 

Hiernaast wordt er scherp voor u gekeken naar de uit te voeren inkomenstoets binnen de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF), zoals alle hypotheekverstrekkers in Nederland die met elkaar hebben afgesproken.

 

Lux kent een advies- en bemiddelingsvergoeding voor starters van slechts 2.200 euro.